Projekční činnost

  • Projektujeme v oboru pozemních, vodohospodářských a dopravních staveb, jak novostavby tak rekonstrukce a opravy.
  • Projekční činnost provádíme od architektonických studií, přes dokumentaci o územním řízení, dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro výběry zhotovitele až po dokumentaci o provedení stavby. Zhotovujeme i dokumentaci skutečného provedení a zaměření současného stavu.
  • Projektovou dokumentaci připravujeme pro akce v malém, středním i velkém rozsahu. Máme zkušenosti s projektováním staveb v rozsahu stovek milionů zejména v oblasti výstavby průmyslových závodů a staveb občanské vybavenosti a bydlení.
  • Součástí naší činnosti v rámci projektových prací je i zajišťování potřebných projednání a vyjádření v jednotlivých stupních schvalování stavby.
  • Pro investora zajišťujeme i organizaci výběrových řízení podle zákona č. 40/2004 sb.
  • Máme zkušenosti se zpracováním projektů pro čerpání dotací z evropských fondů..